DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 10 - Quay ngày 23/06/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

1LUXURY-FI3678Chị Lưu Thị Bạch Yến0987 737 4xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2LUXURY-OH3481Chú Tiến01252 783 7xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3LUXURY-KL3686Anh Cường0982 428 9xx
4LUXURY-UP3476Chị Soan0968 215 2xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5LUXURY-FT3556Chị Dung0989 384 5xx
6LUXURY-JO3712Chị Nguyễn Minh Nguyệt0934 224 9xx
7LUXURY-AC3399Anh Khánh ( Đang ở Đức) 0913 236 1xx
8LUXURY-KY3694Anh Phan Đình Toại0989 124 6xx
9LUXURY-LQ3726Anh Trần Tuấn Nam0904 844 0xx
10LUXURY-QN3440Cô Nguyễn Thị Thu Hà0949 285 1xx
11LUXURY-RN3596Anh Hưng0903 239 3xx
12LUXURY-KN3396Anh Tuấn 0978 551 9xx
13LUXURY-MJ3487Chú Dương0942 500 3xx
14LUXURY-GY3746Chị Hà0913 345 8xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 9 - Quay ngày 16/06/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

1LUXURY-UP3832Anh Danh0913 290 8xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2LUXURY-PV3992Phạm Thị Hồng Hạnh0984 807 5xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3LUXURY-LW3882Anh Ninh0904 512 2xx
4LUXURY-JA3824Anh Thanh0912 108 7xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5LUXURY-BV3903Anh Nguyễn Đức Thiện0912 866 7xx
6LUXURY-DX3931ANH NGUYỄN BÁ KIÊN0979 264 9xx
7LUXURY-UQ3977Anh Tú0904 036 7xx
8LUXURY-WO3889Anh Lê Văn Thảo0913 000 5xx
9LUXURY-MQ3810Anh Thịnh, 0915 658 8xx
10LUXURY-TY3946Cô Loan0908 464 5xx
11LUXURY-SQ3774Anh Hinh0989 022 1xx
12LUXURY-DN3943Chị Thắm0938 480 8xx
13LUXURY-LE3954Anh Bảo Anh0918 281 1xx
14LUXURY-FW3938ANH NGUYỄN BÁ KIÊN0979 264 9xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 8 - Quay ngày 09/06/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

1LUXURY-EE1376Chị Thúy0973 312 2xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2LUXURY-MH1315Chị Linh0904 401 9xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3LUXURY-NP1599Chị Hiếu01253 858 5xx
4LUXURY-LK1586Chị Phùng Thị Hương0988 857 1xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5LUXURY-QX1461Chị Vân0913 236 9xx
6LUXURY-UX1445Chị Vân0913 236 9xx
7LUXURY-GS1575Chú Nguyễn Hồng Long0913 275 9xx
8LUXURY-UP1585Chị Phùng Thị Hương098 885 71xx
9LUXURY-BR1336Nguyễn Thư0908 199 9xx
10LUXURY-QB1478Chú Đào Văn Tưởng0913 255 0xx
11LUXURY-KF1372Chị Nguyễn Thị Thanh Nga0909 660 1xx
12LUXURY-AR1548Chị Mai0908 881 5xx
13LUXURY-IB1625Thái Thị Như Quỳnh0909 443 3xx
14LUXURY-NP1599Chị Hiếu01253 858 5xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 7 - Quay ngày 02/06/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-HL1689 Cô Nghĩa 0976 285 8XX

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-AS1669 Trần Văn Thuân 0984 963 9XX

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-RG1637 A Nguyễn Hữu Hùng 0913 521 4XX
4 LUXURY-TJ1758 Chú Thái 0913 276 7XX

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-DM1713 Chú Đặng Hùng 0904 668 0XX
6 LUXURY-QX1763 Chú Trần Xuân Bình 0973 883 8XX
7 LUXURY-VF1666 Chị Hà 0985 546 5XX
8 LUXURY-ZG1647 A Phúc 0972 555 4XX
9 LUXURY-JM1644 A Phúc 0972 555 4XX
10 LUXURY-JT1765 Chú Trần Xuân Bình 0973 883 8XX
11 LUXURY-CD1640 A Phúc 0972 555 4XX
12 LUXURY-ZQ1716 Chị Hoàng Thúy Lành 0913 529 6XX
13 LUXURY-VS1646 A Phúc 0972 555 4XX
14 LUXURY-FM1778 Chị Liên 0933 678 4XX
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 6 - Quay ngày 26/05/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-EK1961 Chị Tâm 0912 289 0XX

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-XA1849 Lê Đặng Thanh Huyền 0909 140 0XX

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-CR1782 Nguyễn Hồng Nhung 0986 381 2XX
4 LUXURY-XH1973 Anh Cao Ngọc Mạnh 0906 655 2XX

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-JJ1807 Vũ Thị Nhung 0126 243 19XX
6 LUXURY-NB1930 Chi Trinh 0908 909 1XX
7 LUXURY-SC1928 Chi Trinh 0908 909 1XX
8 LUXURY-VG1967 Anh Thắng 0913 074 0XX
9 LUXURY-GH1797 Anh Hoàng 0945 755 5XX
10 LUXURY-GB1901 Anh Phương 0932 555 5XX
11 LUXURY-TW1846 Anh Nhân 0913 210 5XX
12 LUXURY-VP1929 Chi Trinh 0908 909 1XX
13 LUXURY-YN1895 Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng 0988 095 9XX
14 LUXURY-OB1934 Chú Tuấn 0932 604 3XX
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 5 - Quay ngày 19/05/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-SU0375 Chị Trang 0988 177 7xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-GP0347 Anh Nguyễn Anh Tuấn 0936 959 6xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-US0258 Nguyễn Hoàng Nam 0906 781 2xx
4 LUXURY-HT0300 Anh Phạm Văn Mùi 0989 319 6xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-FO0374 Chị Trang 0988 177 7xx
6 LUXURY-BO0219 Chị Đào Thanh Thủy 0904 221 0xx
7 LUXURY-DZ0244 Chị Vân Anh 0904 118 8xx
8 LUXURY-FK0425 Chị Trần Thị Trang 0989 150 2xx
9 LUXURY-WT0303 Chị Tâm 0903 470 0xx
10 LUXURY-ZU0171 Chị Lê Anh 0904 173 3xx
11 LUXURY-HI0197 Anh Toàn 0982 078 9xx
12 LUXURY-EM0414 Anh Nguyễn Văn Hoàng 0988 501 9xx
13 LUXURY-ZW0412 Chị Nhung 0983 061 0xx
14 LUXURY-NA0211 Anh Lưu 0982 005 5xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 4 - Quay ngày 12/05/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-MT0526 Anh Bùi Chí Tuệ 0906 186 8xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-WD0570 Anh Nguyễn Việt Dũng 0912 680 9xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-TH0521 Anh Kiên 0973 076 9xx
4 LUXURY-TX0701 Anh Nguyễn Anh Tuấn 0936 959 6xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-EY0572 Anh Lã Giang Trung 0916 065 4xx
6 LUXURY-YN0578 Chú Nghĩa 0979 791 9xx
7 LUXURY-JH0531 Cô Mai 0978 858 6xx
8 LUXURY-NZ0459 Chị Hương 0989 156 9xx
9 LUXURY-ZS0772 Chị Nguyễn Thị Hồng 0936 085 8xx
10 LUXURY-ZG0586 Anh Tuấn 0903 730 8xx
11 LUXURY-TS0529 Chị Nguyễn Thị Hiền 0964 646 6xx
12 LUXURY-KA0700 Anh Nguyễn Anh Tuấn 0936 959 6xx
13 LUXURY-EW0522 Anh Kiên 0973 076 9xx
14 LUXURY-GE0487 Chị Huệ 0913 595 9xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 3 - Quay ngày 05/05/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-JH0752 Chị Trần Thị Phương Thảo 0987 567 8xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-JZ0686 Chị Thảo 0914 024 0xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-UB0780 Chị Nghiêm Hồng Hải 0913 323 3xx
4 LUXURY-HK0656 Anh Sơn 0984 645 3xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-DA0783 Cô Sơn 01676 258 5xx
6 LUXURY-KJ0745 Chị Tuyết 0968 795 5xx
7 LUXURY-YT0757 Chị Nguyễn Thị Lâm Giang 0919 753 3xx
8 LUXURY-GH0667 Anh Hùng 0903 425 4xx
9 LUXURY-TE0769 Chị Nguyễn Thị Lâm Giang 0919 753 3xx
10 LUXURY-SZ0734 Chị Lê Phương Yến 0934 704 0xx
11 LUXURY-SI0688 Chị Thảo 0914 024 0xx
12 LUXURY-QL0648 Anh Hưng 0969 656 8xx
13 LUXURY-DR0733 Chị Lê Phương Yến 0934 704 0xx
14 LUXURY-GK0650 Anh Hưng 0969 656 8xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 2 - Quay ngày 28/04/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-SO0825 Ngô Hồng Anh 0966 688 4xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-SC0897 Chị Hương 0976 702 4xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-IA0874 Chị Dung 0935 517 9xx
4 LUXURY-FZ0865 Chị Dung 0935 517 9xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-UI0798 Chị Trang 0983 872 6xx
6 LUXURY-JK0866 Chị Dung 0935 517 9xx
7 LUXURY-XC0792 Cô Lan Anh 0913 600 5xx
8 LUXURY-ZN0841 Chị Phương 0982 380 1xx
9 LUXURY-WU0883 Cô Trần Thị Thu 0984 873 9xx
10 LUXURY-MZ0868 Chị Dung 0935 517 9xx
11 LUXURY-LN0810 Anh Phong 0912 074 9xx
12 LUXURY-KV0828 Anh Bẩy 0911 031 9xx
13 LUXURY-CY0831 Trần văn Tuyên 0981 020 7xx
14 LUXURY-PF0853 Anh Lê Xuân Nam 0914 447 6xx
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN
Trúng giải tuần 1 - Quay ngày 21/04/2018
STT Mã dự thưởng Tên Khách Hàng Số điện thoại

Giải nhất tuần

Điện thoại Iphone X

 1 LUXURY-KG0992 Chị Vân Anh 0904 162 5xx

Giải nhì tuần

Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl

2 LUXURY-JO0952  Đầm Bầu An An 0122 774 60xx

Giải Ba Tuần

Voucher mua hàng Luxuryfan

3 LUXURY-JX0905 Nguyễn Thị Mai Anh 0976 906 7xx
4 LUXURY-QA0950 Đầm Bầu An An 0122 774 60xx

Giải khuyến khích tuần

Dù cầm tay LuxuryFan

5 LUXURY-PF0928 Anh Tú 0912 565 2xx
6 LUXURY-DE0937 Anh Tú 0912 565 2xx
7 LUXURY-NR0973 Chú Vượng 0167 404 66xx
8 LUXURY-GX0991 Ngô Sơn Hải 0966 551 9xx
9 LUXURY-JJ0929 Anh Tú 0912 565 2xx
10 LUXURY-PK0914 Vũ Đức Thắng 0963 716 4xx
11 LUXURY-XP0981 Hoàng Văn Thuấn 0985 485 8xx
12 LUXURY-LF0943 Anh Tú 0912 565 2xx
13 LUXURY-OH0909 Nguyễn Mai Anh 0976 906 7xx
14 LUXURY-FC0938 Anh Tú 0912 565 2xx